37. týden

Během minulého týdne se srážky na území České republiky téměř nevyskytovaly a pokračovalo nadprůměrně teplé počasí.

Během minulého týdne se srážky na území České republiky téměř nevyskytovaly a pokračovalo nadprůměrně teplé počasí.

SRÁŽKY
Na celém území spadlo průměrně pouze 0,2 mm srážek. To je pouhé 1 % normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků tak byly v Čechách setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Celkově jsou průtoky v celé severozápadní polovině Čech a místy i na střední a dolní Moravě podprůměrné, na ostatním území většinou průměrné až nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace obecně slabě zhoršila. Mírně přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, hlavně v povodí Berounky a dolního Labe

METEO SUCHO
I přes minimum srážek v uplynulém týdnu je situace na našem území z pohledu meteorologického sucha zatím většinou normální.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
V průběhu týdne se vlhkost půdy v obou sledovaných hloubkách snížila. Deficit půdní vláhy převládá v severozápadní polovině Čech, na ostatním území je stav vláhy v půdě normální nebo místy i nadnormální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Zemědělské sucho se teď vyskytuje na některých místech v severozápadních a středních Čechách a také na jihozápadě Moravy.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem téměř nezměnil a zůstal celkově normální. V západních, severních a středních Čechách převládá mírně podnormální stav, ve východních a jižních Čechách, a na většině území Moravy je stav převážně mírně nadnormální a na severu Moravy dokonce převládá silně nadnormální stav.

ZÁVĚR
Do konce týdne zaprší jen ojediněle. Jinak bude převládat jasno nebo polojasno s možností ranních mlh. Vody v půdě bude i pomalu ubývat, hladiny vodních toků budou setrvalé nebo na poklesu. Hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou.