36. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Uplynulý týden byl srážkově mírně nadprůměrný. Za týden od 5. 9. do 11. 9. 2022 spadlo na celém území 16 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 15 mm), což odpovídá 121 procentům normálu pro toto období (Čechy 124 % N, Morava 113 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě rozkolísané. Po páteční intenzivní bouřce bylo na vodoměrné stanici ČHMÚ v Praze – Nuslích letos v létě již potřetí plné koryto Botiče a byl opět překročen 2. SPA, který je zde vyhlášen při vodním stavu 140 cm. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +5 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 80 % průměru. Ojediněle se vyskytovaly na tocích průměrné až mírně nadprůměrné průtoky.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila v povodí Moravy a Dyje.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 36. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí střední Vltavy a dolní Berounky. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodí Labe od Orlice po Doubravu, horní a dolní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Na počátku týdne budou hladiny toků převážně setrvalé. Od středy očekáváme v důsledku předpovídaných trvalejších a místy i vydatnějších srážek mírné kolísání či vzestupy hladin vodních toků.

[Adam Šťastný]