36. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl srážkově podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 6. do 12. 9. 2021 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 31 procentům normálu pro toto období (Čechy 44 % N, Morava 7 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly mezi -15 až +5 cm.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 35 až 110 % Qm. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d a Q364d) se oproti předchozímu týdnu situace mírně zhoršila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 36. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Olše a Ostravice a Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. V závěru týdne mohou v ojedinělých bouřkách menší vodní toky mírně kolísat.

[Barbora Štěpánková]