35. týden

Minulý týden spadlo na našem území nadprůměrné množství srážek, celkem 30 mm. V Čechách spadlo 28 mm a na Moravě 33 mm, což představuje 1,7násobek normálu. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno v jižních Čechách a na severní Moravě.

Minulý týden spadlo na našem území nadprůměrné množství srážek, celkem 30 mm. V Čechách spadlo 28 mm a na Moravě 33 mm, což představuje 1,7násobek normálu. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno v jižních Čechách a na severní Moravě.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly počátkem týdne v závislosti srážkách rozkolísané nebo stoupaly. Na řadě menších toků na jihu Čech a severovýchodě Moravy byl 28. – 29. 8. překročen 1. SPA. Od poloviny týdne převažovaly poklesy nebo mírné kolísání hladin. Celkové týdenní rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -8 do + 10 cm, více stoupaly dolní úseky větších řek (Morava, Odra, Labe, Jizera a Lužnice +30 až +60 cm).

PRŮTOKY A VODNOSTI
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí od 50 do 220 % Qm, větších hodnot, kolem 3 až 7násobku průměru, dosahovaly nejčastěji toky v povodí Moravy, Odry, Otavy, Blanice a horní Vltavy.
Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se pohybovaly většinou v rozmezí Q270–60d. Větší vodnosti se vyskytovaly ponejvíce v povodí Otavy, střední Moravy a Dyje. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu výrazně zlepšila, profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha se již téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horní Vltavy, dolní Sázavy, Odry, Osoblahy, Stěnavy, horní Moravy a Bečvy byla hladina mírně nadnormální. V povodí střední Moravy byla hladina silně nadnormální. Pouze v povodí dolní Ohře přetrvává i nadále mimořádně podnormální stav.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo jen slabé poklesy hladin většiny vodních toků. Z hlediska podzemní vody v mělkém oběhu lze celkově očekávat stagnaci a místy mírný pokles hladiny.

[Kristýna Krejčová]