35. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu pršelo na našem území každý den až do středečního rána. Ve druhé polovině týdne se již srážky nevyskytovaly. Nejvíce vody spadlo začátkem týdne v horských pohraničních oblastech na severu Čech a severovýchodě Moravy.

SRÁŽKY
Za týden od 30. 8. do 5. 9. 2021 spadlo na celém území 10 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 18 mm), což odpovídá 59 procentům normálu pro toto období (Čechy 37 % N, Morava 95 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly mezi -13 až +6 cm. Během úterý a noci na středu se v severních a severovýchodních pohraničních horách (Jizerské hory, Krkonoše, Jeseníky a Beskydy) vyskytovaly trvalé a vydatné srážky. V reakci na ně stoupaly hladiny toků často až nad úroveň povodňových stupňů. 3. SPA byl v úterý odpoledne dosažen na Smědé v profilu Višňová.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 60 až 220 % Qm, některé toky odvodňující Beskydy 4 až 7násobku Qm. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha se oproti předchozímu týdnu situace opět lehce zlepšila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí Otavy, střední Vltavy, horní Ohře, Odry, Opavy, Olše a Ostravice a Svratky a Svitavy, byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Jizery, horní Vltavy, Lužnice, Berounky, Osoblahy a Bečvy byla hladina mírně nadnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. V závěru týdne mohou v ojedinělých bouřkách menší vodní toky mírně kolísat.

SHRNUTÍ
Uplynulý týden byl v Čechách srážkově podprůměrný, na Moravě průměrný. Toky v oblastech zasažených silnými srážkami reagovaly začátkem týdne vzestupy hladin až nad úroveň SPA. Na Smědé v profilu Višňová bylo dosaženo v úterý odpoledne 3. SPA a na několika dalších stanicích na severu Čech a severovýchodě Moravy bylo dosaženo 1. nebo 2. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu znovu lehce zlepšila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR převážně normální až mírně nebo silně nadnormální.

[Adam Šťastný]