33. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Počínaje pátkem odpoledne přetrvávaly intenzivní srážky přes celý víkendu a pokračovaly i v prvních dnech týdne současného. Silné bouřky, které se během noci na sobotu vyskytovaly zejména v Čechách, postupně přecházely do trvalého vydatného deště. Během tohoto období spadlo nejvíce srážek v oblasti Plzeňska, Orlických hor a v okolí Prahy (70 až 90 mm). V neděli se přesunuly srážky na Moravu a do Slezska, kde v oblasti Jeseníků přesahovaly úhrny 90 mm/24h. Na celém území spadlo za týden 42 mm srážek, což představuje 277 procent normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu první poloviny týdne setrvalé nebo mírně kolísaly, v závěru týdne v důsledku silných bouřek přecházejících do vytrvalého deště stoupaly. Největší vzestupy vodních hladin byly v povodí Klabavy, kde voda překročila 3. SPA ve dvou stanicích a nižší povodňové stupně zde byly dosaženy v řadě dalších profilů. 2. SPA byl překročen také v Praze na Botiči, na Skalici ve Varvažově, na Romži ve Stražisku a opakovaně také na Černém potoce ve Velké Kraši. Na několika dalších stanicích v povodí Vidnavky a Třebůvky byly překročeny 1. SPA. Celkové rozdíly hladin se v uplynulém týdnu nejčastěji pohybovaly od -10 do +20 cm. Nejvýraznější týdenní vzestup zaznamenala Klabava v Nové Huti (179 cm) a Skalice ve Varvažově (106 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 % normálu, srážkami zasažené toky dosahovaly ojediněle 5 až 7násobek průměru.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila ve všech povodích kromě dolního Labe a Ohře, kde počet profilů se suchem dosahoval více než 65 %. I nadále však hydrologické sucho přetrvávalo na 40 % všech sledovaných stanic.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 33. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Normální hladina byla v povodí Otavy, střední Vltavy, dolní Sázavy a Dyje. Mimořádně podnormální hladina byla v povodí horní Berounky, horní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Aktuálně jsou hladiny vodních toků po srážkách v minulých dnech rozkolísané nebo již po kulminacích klesají. V následujících dnech očekáváme většinou poklesy, mírné kolísání, nebo setrvalé stavy hladin. V případě zasažení lokální bouřkou mohou nastat prudké krátkodobé vzestupy hladin menších toků.

[Kristýna Krejčová]