33. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky vypadávaly hlavně na začátku a pak v závěru týdne, vydatnější byly, zejména na začátku týdne, na Moravě, v závěru týdne pak pršelo na většině území.

SRÁŽKY
Za týden od 16. 8. do 22. 8. 2021 spadlo na celém území 18 mm srážek (Čechy 11 mm, Morava 28 mm),
což odpovídá 108 % normálu pro toto období (Čechy 65 % N, Morava 201 % N).


TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly převážně setrvalé nebo slabě kolísaly, výraznější vzestupy byly zaznamenány na menších tocích v povodí Dyje po srážkách na začátku týdne. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly
mezi -6 až +1 cm. Největší týdenní poklesy zaznamenala dolní Vltava a dolní Labe (-44 až -27 cm) vlivem manipulací na VD Vrané.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým srpnovým průměrům dosahovaly průtoky většinou podprůměrných až průměrných hodnot od 40 do 100 % Qm, některé srážkami zasažené toky až 2násobku Qm Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací
hydrologického sucha se oproti předchozímu týdnu situace celkově nepatrně zhoršila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 33. týdnu na většině území ČR normální. V povodí střední Vltavy, dolní Berounky a Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální, v povodí Otavy, horní Berounky a
Olše a Ostravice mírně nadnormální a v povodí Ploučnice mírně podnormální.

ZÁVĚR
V dalším období budou hladiny toků mírně rozkolísané v závislosti na rozložení a intenzitě očekávaných srážek.


SHRNUTÍ
Uplynulý týden byl v Čechách srážkově podprůměrný, na Moravě nadprůměrný. Toky v zasažených oblastech reagovaly vzestupy, celkově za týdne však byly rozdíly hladin jen minimální Z hlediska hydrologického sucha se situace
oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla na území ČR většinou normální nebo mírně nadnormální.

[Martina Kimlová]