33. týden

V průběhu minulého týdne většinou pokračovalo velmi teplé počasí, kdy teploty často atakovaly i tropickou třicítku. Zejména v úvodu týdne, a pak také v jeho závěru se vyskytovaly četné bouřky, které byly místy velmi intenzivní, jinak však bylo většinou slunečno.

V průběhu minulého týdne většinou pokračovalo velmi teplé počasí, kdy teploty často atakovaly i tropickou třicítku. Zejména v úvodu týdne, a pak také v jeho závěru se vyskytovaly četné bouřky, které byly místy velmi intenzivní, jinak však bylo většinou slunečno.

SRÁŽKY
Za týden od 10. 8. do 16. 8. napršelo v Čechách v průměru 20 mm srážek, což je zhruba normální stav pro toto období a na Moravě 11 mm, což je již podnormální množství. Srážky byly opět velmi nerovnoměrně rozděleny, a tak místy nenapršelo ani 5 mm, zatímco například na jihu Čech a místy ve středních Čechách i více než 40 mm.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu minulého týdne nejčastěji rozkolísané a po místních intenzivních srážkách i na přechodných výraznějších vzestupech.
Z hlediska hydrologického sucha se oproti minulému týdnu situace výrazněji zlepšila v povodí dolního Labe a Ohře. Toky s průtoky, které splňují parametry pro hydrologické sucho se i nadále vyskytují ojediněle v povodí Berounky, Ohře a Lužické Nisy.

METEO SUCHO
Z pohledu meteorologického sucha se situace na našem území oproti předchozímu týdnu příliš nezměnila. Podnormální stav se vyskytuje stále především v severozápadní polovině Čech, ale místy již také na Moravě a ve Slezsku.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Také z pohledu agronomického sucha se situace příliš nezměnila. Na většině území převládá normální, nebo dokonce nadnormální stav proto toto roční období. Pouze v severozápadních Čechách a ojediněle ještě ve středních Čechách převládá stále podnormální stav.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem většinou příliš nezměnil, pouze v některých regionech se mírně zhoršil. Na většině území tak jsou hladiny podzemních vod normální či nadnormální, ale v severozápadní polovině Čech jsou stále podnormální.

ZÁVĚR
Dnes budou ještě doznívat srážky zejména na severovýchodě území, od noci na zítřek oblačnosti ubude a teploty v dalších dnech opět rychle porostou. V pátek a v sobotu očekáváme na většině území znovu překročení tropické třicítky. Vedra poté ukončí během soboty a noci na neděli studená fronta, na které se vyskytnou bouřky a místy i kroupy, přívalové srážky či nárazy větru.
Vláhy v půdě bude do soboty ubývat, hladiny vodních toků budou postupně již na poklesu a hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou, na severovýchodě území může dojít v některých regionech ke zvýšení stavů.

[Martin Pecha]