32. týden

Uplynulý týden byl srážkově průměrný, od 7. 8. do 13. 8. 2023 spadlo na celém území 20 mm srážek (Čechy 19 mm, Morava 21 mm), což odpovídá 102 procentům normálu pro toto období (Čechy 98 % N, Morava 110 % N).

Uplynulý týden byl srážkově průměrný, od 7. 8. do 13. 8. 2023 spadlo na celém území 20 mm srážek (Čechy 19 mm, Morava 21 mm), což odpovídá 102 procentům normálu pro toto období (Čechy 98 % N, Morava 110 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly z konce předešlého týdne rozkolísané nebo na vzestupech vlivem vydatných srážek (do pondělního rána spadlo za 72 hodin na našem území nejčastěji 20 až 60 mm, na návětří Šumavy a Krkonoš, v Orlických a Rychlebských horách, v Jeseníkách a v severní polovině Českomoravské vrchoviny spadlo dokonce 60 až 100 mm). Srážky neustaly ani v pondělí (v Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, spadlo do úterního rána kolem 50 mm/24h). Přestože se jednalo o vydatné srážkové úhrny, tak odtoková odezva byla relativně nevýrazná a pouze na několika málo tocích v nejvíce zasažených oblastech se hladiny toků dostaly nad 1. SPA. Úterní a středeční srážky (do 25 mm/24h) hladiny sledovaných toků jen mírně rozkolísaly bez dosažení SPA. Ve druhé polovině týdne se srážky nevyskytovaly vůbec nebo byly jen ojedinělé, a tak docházelo k pozvolným poklesům hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji v rozmezí −9 až +7 cm.

SPA
K překročení 1. SPA došlo v pondělí 7. 8. na některých profilech v povodí Orlice, horní Otavy, horní Moravy, na Jevíčce a Bystřici.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými normály dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 45–265 % QVIII. Nadprůměrné průtoky měly zejména toky v povodích horního Labe, Moravy, Odry a místy také i v ostatních povodích. Průtoky pod 25 % normálu se objevovaly jen ojediněle v povodí Vltavy a Dyje.

VODNOST
Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se pohybovaly většinou v rozmezí Q270–60d. Vzhledem k nadprůměrným srážkám z první poloviny týdne se situace ve všech povodích z hlediska hydrologického sucha nadále zlepšovala, profily s vodnostmi Q355d se vyskytovaly jen ojediněle v povodí Berounky a dolního Labe.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí dolní Ohře byla hladina i nadále mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v následujícím období převážně setrvalé nebo na pozvolných poklesech. Během úterý v západní polovině Čech a ve středu a čtvrtek na celém území se mohou objevit v průběhu odpoledne a večera místy přeháňky nebo bouřky, i silné, doprovázené přívalovými srážkami. V závislosti na intenzitě těchto přeháněk a bouřek se mohou lokálně zejména menší toky rychle zvednout nebo výrazněji zakolísat. Půdní vlhkost bude klesat ve vrstvě 0 až 40 cm, riziko půdního sucha se velmi mírně zvýší. U podzemních vod lze celkově očekávat převážně mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]