32. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Po většinu týdne se srážky nevyskytovaly vůbec, místy se vyskytly na našem území až o víkendu ve formě přeháněk nebo bouřek. Celkově za týden od 8. 8. do 14. 8. 2022 spadlo na celém území 3 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 18 procentům normálu pro toto období (Čechy 9 % N, Morava 33 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo na mírném poklesu, v závěru týdne v důsledku přeháněk a bouřek ojediněle mírně kolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do 0 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % průměru. Jen mírně podprůměrné nebo i průměrné průtoky se vyskytovaly ojediněle na tocích pod nádržemi.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zhoršila. Téměř 60 % všech hlásných profilů vykazovalo velmi nízké průtoky pod hranicí pro hydrologické sucho. Největší podíl profilů s indikací hydrologického sucha (Q364–355d) je v povodí Moravy po Dyji (65 %), horního Labe (64 %) a dolního Labe a Ohře (63 %), u ostatních povodí je hydrologické sucho indikováno přibližně na polovině profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 32. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Mimořádně podnormální zůstávala i nadále hladina v povodí horní Berounky, horní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy a Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy hladin, přičemž hladiny některých menších toků mohou lokálně v důsledku očekávaných přeháněk a bouřek v pondělí a v úterý kolísat. I ve druhé polovině týdne budou hladiny toků v závislosti na srážkách rozkolísané. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně mírně klesat, místy lze očekávat mírný vzestup.

[Adam Šťastný]