32. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během minulého týdne se, s výjimkou oblasti Českomoravské vrchoviny a horských oblastí na severu ČR, srážky téměř nevyskytovaly. Hladiny naprosté většiny toků průběžně klesaly.

SRÁŽKY
Za týden od 9. 8. do 15. 8. 2021 spadlo na celém území 3 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 19 procentům normálu pro toto období (Čechy 15 % N, Morava 26 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně klesaly nebo byly setrvalé. Poklesy se nejčastěji pohybovaly od -2 do -30 cm, ojediněle v povodí Malše, Lužnice a Dyje i více.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 50 do 130 %. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila, přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí střední Vltavy byla hladina mimořádně a v povodí Otavy a Berounky silně nadnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu dalšího období většinou setrvalé nebo budou mírně klesat. Podobný vývoj očekáváme i ve vývoji hladiny podzemní vody.

SHRNUTÍ
Uplynulý týden byl na srážky chudý, hladiny toků reagovaly mírnými poklesy hladin nebo setrvalými stavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu na území ČR celkově normální nebo mírně nadnormální.

[Martina Kimlová]