32. týden

Začátek tohoto týdne je ve znamení tropických teplot doprovázených v odpoledních hodinách silnými bouřkami na většině území.

Začátek tohoto týdne je ve znamení tropických teplot doprovázených v odpoledních hodinách silnými bouřkami na většině území.
V průběhu minulého týdne se vyskytovaly nejvýraznější srážky hned v pondělí, kdy pršelo na celém území s průměrem přes 22 mm. V úterý byly srážky také na celém území, průměrný úhrn byl však již jen 5,2 mm. Od středy do soboty se srážky již nevyskytovaly. V neděli byly v severovýchodních a jižních Čechách a na Vysočině místy přeháňky nebo bouřky.
Počátek minulého týdne byl chladnější, v dalších dnech pak nejvyšší teploty postupně stoupaly. Od pátku do konce týdne bylo horké počasí s nejvyššími teplotami 28 až 33 °C, v sobotu a v neděli na severozápadě Čech ojediněle až 35 °C.


SRÁŽKY
Za týden od 3. 8. do 9. 8. napršelo na území České republiky průměrně 25 mm srážek (Čechy 23 mm, Morava 29 mm), což odpovídá 124 procentům normálu pro toto období (Čechy 110 % N, Morava 150 % N). Největší množství srážek (ca 40 mm) bylo zaznamenáno v oblasti Šumavy, Novohradských hor a také v pásu od ČM Vysočiny k Hrubému Jeseníku. Naopak nejméně srážek bylo zaznamenáno v severních Čechách.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků na začátku minulého týdne v důsledku vydatných srážek stoupaly, ve druhé polovině týdne pak převážně klesaly nebo slabě kolísaly. Na celé řadě profilů v povodí horní Vltavy, horní Moravy, Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje byl začátkem týdne překročen 1. SPA a ojediněle i 2. SPA.

Z hlediska hydrologického sucha se situace opět zhoršila na většině území ČR. Výjimkou je pouze pás od Šumavy, Novohradských hor přes ČM Vysočinu k Hrubému Jeseníku, dále Krkonoše a Beskydy, kde v důsledku srážek ze začátku týdne došlo ke zlepšení situace.

METEO SUCHO
Situace z hlediska meteorologického sucha se na celém území České republiky oproti předchozímu týdnu výrazně zlepšila. Silně či mírně podnormální stav se vyskytuje již pouze v severních a severozápadních Čechách.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Také u agronomického sucha došlo v průběhu minulého týdne k výraznému zlepšení. Silně či mírně podnormální situace se vyskytuje pouze na severu a severozápadě Čech a v Praze a jejím okolí. Na ostatním území byla situace normální či mírně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně vzrostla. Ke zhoršení stavu podzemních vod v mělkých vrtech nedošlo na žádném ze sledovaných povodí. Zatímco na západě a severu Čech přetrvává mírně až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav i nadále převážně mírně až silně nadnormální.

ZÁVĚR
Od dnešního dne až do konce tohoto týdne bude převažovat opět slunečné počasí, jen na konci týdne očekáváme větší výskyt přeháněk a bouřek. Odpolední teploty budou do pátku přesahovat i tropické „třicítky“. Během víkendu se pak nepatrně ochladí.
I nadále tak bude pozvolna ubývat vláha v půdě a klesat budou i hladiny vodních toků. Hladiny podzemních vod zůstanou na podobné úrovni.

[Radek Čekal]