31. týden

Uplynulý týden byl srážkově výrazně nadprůměrný, od 31. 7. do 6. 8. 2023 spadlo na celém území 55 mm srážek (Čechy 53 mm, Morava 59 mm), což odpovídá 278 procentům normálu pro toto období (Čechy 270 % N, Morava 304 % N).

Uplynulý týden byl srážkově výrazně nadprůměrný, od 31. 7. do 6. 8. 2023 spadlo na celém území 55 mm srážek (Čechy 53 mm, Morava 59 mm), což odpovídá 278 procentům normálu pro toto období (Čechy 270 % N, Morava 304 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly mírně rozkolísané nebo setrvalé. Na intenzivních srážky během víkendu hladiny vodních toků reagovaly vzestupy nebo výraznějším kolísáním. V průběhu neděle byl 1. SPA překročen na Labi ve Špindlerově Mlýně, Metuji, Divoké Orlici, Bělé, Jevíčce a Bystřici. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly v rozmezí –1 až +15 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí, nejčastěji od 30 do 120 %. Nadprůměrných průtoků, do 3násobku průměru, dosahovaly zejména toky v povodí horního Labe, horní Jizery, přítoky středního Labe, přítoky Moravy, Odry a Bečva. Velmi nízké průtoky pod 25 % normálu se objevovaly během týdne nejčastěji na tocích v povodí Vltavy.

VODNOST
Vzhledem k nadprůměrným srážkám v průběhu uplynulého týdne a zejména v jeho závěru se situace ve všech povodích z hlediska hydrologického sucha významně zlepšila, profily s vodnostmi Q364-355d se vyskytovaly jen výjimečně v povodí Berounky, Ohře a dolního Labe.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 31. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí dolní Ohře byla hladina mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny srážkami zasažených toků klesat, dolní úseky řek budou mít ještě mírně stoupající tendenci vzhledem k dotoku z horních částí povodí. Jen mírné kolísání hladin mohou způsobit již méně vydatné srážky v průběhu první poloviny týdne. U podzemních vod lze celkově očekávat převážně mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu. Více najdete na hamr.chmi.cz v sekci výstražné informace.

[Kristýna Krejčová]