31. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 1. 8. do 7. 8. 2022 spadlo na celém území 13 mm srážek (Čechy 15 mm, Morava 11 mm), což odpovídá 58 procentům normálu pro toto období (Čechy 62 % N, Morava 51 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé, v závěru týdne mírně kolísaly v závislosti na srážkách. Výraznější kolísání bylo zaznamenáno z pátka na sobotu po intenzivních srážkách v povodí Blanice, přičemž na Blanici v Bavorově byl krátkodobě překročen 1. SPA. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -6 do +5 cm, jen ojediněle i více.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky i nadále převážně podprůměrné, toky odvodňující Beskydy a některé přítoky dolní a horní Vltavy dosahovaly ojediněle i průměrných až mírně nadprůměrných hodnot.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila. Stále přibližně 2/5 hlásných profilů vykazují velmi nízké průtoky pod hranicí pro hydrologické sucho. Největší podíl profilů se suchem je nadále v povodí dolního Labe a Ohře (přibližně 2/3 profilů), u ostatních povodí se podíl „suchých“ profilů pohyboval mezi 30 až 45 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 31. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Ke zlepšení došlo zejména na východě a severovýchodě našeho území (povodí Odry, Olše a Ostravice, Bečvy, Opavy a Osoblahy).

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy nebo mírné poklesy hladin. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně mírně klesat.

[Adam Šťastný]