31. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl poměrně bohatý na srážky, každý den se plošně vyskytovaly na většině území.

SRÁŽKY
Celkově za týden od 2. 8. do 8. 8. 2021 spadlo na celém území 40 mm srážek (Čechy 31 mm, Morava 56 mm), což odpovídá 159 procentům normálu pro toto období (Čechy 121 % N, Morava 232 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny vodních toků v průběhu týdne převážně stoupaly nebo mírně kolísaly vlivem srážek, které byly nejvydatnější v druhé polovině týdne. Na spadlé srážky reagovaly menší zasažené toky výrazným kolísáním a krátkodobými vzestupy hladin. Na Stružce v profilu Rychvald byl krátkodobě překročen 3. SPA na Stonávce v Hradišti 2. SPA a na dalších tocích již jen 1. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu celkově zlepšila. Toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se již téměř nevyskytují.

PRUTOKY
Vzhledem k srpnovým průměrům dosahovaly průtoky většinou rozmezí od 60 do 250 % Qm, některé srážkami zasažené toky 3 až 10násobku Qm.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 31. týdnu na území ČR celkově normální. Na západě a jihozápadě Čech (povodí Otavy, střední Vltavy, Berounky a horní Ohře) byla hladina silně nadnormální. Mírně nadnormální hladina byla v povodí Labe od Orlice po Jizeru, dolní Sázavy a střední Moravy. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne většinou setrvalé nebo budou jen mírně kolísat vlivem srážek. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Barbora Štěpánková]