3. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu jsme zaznamenali tři srážkově významnější epizody, kdy se jednalo většinou o sněžení. Nejvydatnější sněžení dorazilo do Česka v pátek během večera od východu až severovýchodu a na většině území sněžilo během soboty. Srážky byly tentokrát výrazně orograficky proměnlivé. Nejvíce nového sněhu, 10 až 20 cm, spadlo na severovýchodních návětrných horách, zatímco na Moravě v nížinách pod 400 m byly srážky i dešťové.

SRÁŽKY
Celkově za uplynulý týden spadlo na celém území 11 mm srážek, což odpovídá 123 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly setrvalé nebo mírně kolísaly s převládající klesající tendencí. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -12 do + 3 cm, v maximech až od -75 do +27 cm.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti převážně dosahovaly hodnot Q180–30d. Z hlediska hydrologického sucha se situace od předcházejícího týdne nezměnila, vodnosti na úrovni hydrologického sucha nebyly ve sledovaných stanicích zaznamenány.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými normály se průtoky udržovaly v širokém rozmezí, nejčastěji od 55 do 175 procent měsíčního průměru, ojediněle byly 2 až 5násobné.

SNÍH
Celkově oproti minulému týdnu sněhu ve všech polohách výrazně přibylo. V pondělí ráno 23. 1. leželo na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd nejčastěji 50 až 80 cm sněhu. Na Šumavě a v Jizerských a Orlických horách bylo naměřeno převážně 10 až 30 cm sněhu, v Krušných a Novohradských horách 10 až 20 cm a na Českomoravské vrchovině 5 až 20 cm sněhu. Na ostatním území leželo většinou 2 až 10 cm. Sníh ležel téměř na celém území ČR.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na území ČR celkově normální. Mimořádně nadnormální hladina byla dosažena v povodí Odry, silně podnormální v povodí Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo jen mírné kolísání vodních hladin. V nižších polohách bude docházet k postupnému odtávání sněhové pokrývky, ve vyšších a horských polohách spíše k sesedání sněhu. V závěru týdne bude sníh zejména na horách opět přibývat. Můžeme celkově očekávat stagnaci až mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Kristýna Krejčová]