3. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově slabě podprůměrný. Slabé srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, ve středních a vyšších polohách převážně sněhové. Ke konci týdne byly srážky zejména v západní polovině území dešťové či smíšeně.
Za týden od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022 spadlo na celém území v průměru 9 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 94 procentům normálu pro toto období (Čechy 98 % N, Morava 85 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly s převládající mírně klesající tendencí. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly většinou od -5 do +1 cm, výraznější týdenní poklesy byly zaznamenány na dolních úsecích Labe, Moravy, Orlice a Jizery (-17 až -24 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými normály byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm. Větších hodnot (1,5 až 2násobku Qm) dosahovaly ojediněle průtoky na úsecích toků pod nádržemi. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se vyskytovaly jen minimálně, a to zejména v povodí Moravy.

SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu téměř ve všech polohách zvýšila. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu 25 až 85 cm sněhu, v Jeseníkách a Beskydech 15 až 65 cm a v Orlických a Krušných horách 20 až 40 cm. V nejvyšších částech Českomoravské vrchoviny leží 10 až 20 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři byla hladina mírně podnormální. V povodí Stěnavy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na skupenství očekávaných srážek. U menších horských toků může i nadále docházet k ovlivnění měření ledovými jevy. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Kristýna Krejčová]