3. týden

V průběhu minulého týdne převažovaly ranní teploty pod bodem mrazu, ale odpolední teploty byly většinou naopak nadnulové. Srážky se v první polovině týdne téměř nevyskytovaly, přibylo jich až během víkendu a byly postupně od vyšších poloh sněhové. Na Moravě zasněžilo i v nížinách.

V průběhu minulého týdne převažovaly ranní teploty pod bodem mrazu, ale odpolední teploty byly většinou naopak nadnulové. Srážky se v první polovině týdne téměř nevyskytovaly, přibylo jich až během víkendu a byly postupně od vyšších poloh sněhové. Na Moravě zasněžilo i v nížinách.

Srážky: Za týden od 13. do 19. 1. spadlo na území České republiky průměrně 5 mm srážek, což odpovídá 60 % normálu pro toto období. Více srážek se vyskytlo zejména na jihu a východě území, nejčastěji 5 až 15 mm, naopak na severozápadě Čech místy nespadl ani 1 mm srážek.

Sníh: Sněhová pokrývka na horách se měnila až v závěru týdne, kdy připadl nový sníh na všech horách a na Moravě i v nižších polohách, nejčastěji 5 až 15 cm. Aktuálně leží na horách 5 až 30 cm, na hřebenech nejvyšších hor 30 až 75 cm s vodní hodnotou 150 až 270 mm. Sněhové zásoby jsou však pro toto období i nadále podnormální. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 1. činí cca 0,33 mld. m3, což představuje v průměru cca 5 mm (5 litru na jeden metr čtvereční).

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu týdnu příliš nezměnil, v Čechách se však místy mírně zvětšil. Z regionálního hlediska největší zůstává i nadále největší v jihozápadních Čechách. Riziko půdního sucha přetrvává největší v nižších polohách v Čechách.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích zůstávají podprůměrné až výrazně podprůměrné. O něco blíže průměrům pro současné období jsou průtoky v povodí Odry.

Podzemní vody: Hladiny podzemních vod se i nadále příliš nemění a zůstávají většinou mírně až silně podnormální a pouze na Moravě jsou v některých regionech normální.

Výhled: Až do konce tohoto týdne žádné významnější srážky neočekáváme a převažovat bude i nadále inverzní ráz počasí. Průtoky ve vodních tocích zůstanou podprůměrné, půdní vláhy bude zvolna ubývat a hladiny podzemních vod se měnit nebudou.