3. týden

Zima zatím na sníh rozhodně není skoupá. Aktuálně leží na našem území téměř 2,5 miliardy kubíků vody ve formě sněhu.

Zima zatím na sníh rozhodně není skoupá. Aktuálně leží na našem území téměř 2,5 miliardy kubíků vody ve formě sněhu.
Ve srovnání s minulými roky jde o nadprůměrnou, avšak nikoliv rekordní hodnotu.
Z hlediska nasycení půdy v posledním týdnu k žádným změnám nedošlo a zaplnění retenční kapacity půdy na většině území zůstává vysoké.
Stabilní je i situace v případě průtoků na povrchových vodách. Zde nadále zůstávají podprůměrné odtoky v nižších a středních polohách na Moravě a ve východních Čechách.
Zlepšení stavu se konečně začíná projevovat i v podzemních vodách. I zde však sucho nadále trvá na většině území Moravy, ve východních Čechách a Polabské nížině.
Aktuální bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou na normálu. Napjatý stav sucha stále místy v již jmenovaných suchých oblastech.
V následujícím týdnu nás čeká chladné počasí. Srážky budou spíše slabé. Z hlediska hydrologické bilance tak nebude docházet k výrazným změnám.