29. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V uplynulém týdnu se srážky téměř nevyskytovaly. V průměru za týden spadly 2 mm srážek, což odpovídá zhruba desetině normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny vodních toků na našem území byly v průběhu týdne setrvalé nebo pozvolna klesaly. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji mezi -6 až 0 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými normály byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 10 do 65 % průměru. Jen ojediněle se průtoky pohybovaly kolem průměru nebo mírně nad ním, a to zejména v povodí horní a dolní Vltavy.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech hlavních povodích opět zhoršila, přičemž podíl profilů s indikací hydrologického sucha již dosahoval 52 % z celkového počtu. Nejvíce "suchých" profilů v uplynulém týdnu zaznamenalo povodí dolního Labe a Ohře (83 %), povodí Moravy po Dyji (71 %) a povodí Odry (61 %). V ostatních povodích se jejich podíl pohyboval mezi 35 a 45 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla celkově silně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla v povodí horní Berounky, horní Ohře, Lužické Nisy a Smědé a Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme i nadále převážně setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků. Kolísání vodních hladin, případně jejich přechodné vzestupy, můžeme očekávat s větší pravděpodobností až koncem týdne. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k poklesu hladiny.

[Adam Šťastný]