29. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Většina uplynulého týdne byla téměř beze srážek, až v závěru týdne se vyskytovaly přeháňky a bouřky, zejména v jihovýchodní polovině republiky. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány během neděle na jihu a východě Čech a na Moravě (v maximech až kolem 60 mm/24 h).

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 19. 7. do 25. 7. 2021 na území ČR 11 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 20 mm), což odpovídá 57 procentům normálu pro toto období (Čechy 31 % N, Morava 115 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny vodních toků byly během týdne převážně na poklesu nebo byly setrvalé. V pondělí ještě doznívala odtoková situace z předchozího týdne, kdy byl na Úslavě a na Lomnici překročen 2. SPA a úroveň 1. SPA byla dosažena na některých profilech v povodí Otavy, Lomnice, Berounky, Ploučnice či na Lužické Nise. Během pondělního dne však již byly toky na poklesu. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zhoršila, zejména v povodí Odry a Moravy, i nadále se však toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, vyskytují jen ojediněle.

PRUTOKY
Nadprůměrné průtoky se v porovnání s dlouhodobými normály v týdnu vyskytovaly především v povodí Otavy, Berounky či Ohře. Podprůměrné jsou i nadále průtoky na tocích v povodí Moravy a Odry.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 29. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Na západě a jihozápadě Čech (povodí Berounky a horní Ohře) a v povodí střední Vltavy byla hladina mimořádně nadnormální. Silně nadnormální hladina byla v povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Otavy, Ploučnice a Lužické Nisy a Smědé. Mírně nadnormální hladina byla v povodí Jizery a Sázavy. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Po vydatných srážkách v úvodu týdne hladiny toků pozvolna klesají. V dalších dnech očekáváme místy přeháňky a bouřky, v závislosti na nich mohou hladiny toků dále kolísat. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Eva Šádková]