29. týden

V minulém týdnu se už opět začalo postupně oteplovat a v sobotu teploty místy přesáhly i 30 °C. Srážkově byl týden spíše podnormální, vyskytovaly se většinou pouze místní přeháňky a bouřky, které byly v neděli četnější a intenzivnější.

V minulém týdnu se už opět začalo postupně oteplovat a v sobotu teploty místy přesáhly i 30 °C. Srážkově byl týden spíše podnormální, vyskytovaly se většinou pouze místní přeháňky a bouřky, které byly v neděli četnější a intenzivnější.
V týdnu od 15. do 21. 7. napršelo v průměru okolo 10 mm srážek. Nejvíce srážek bylo naměřeno na střední Moravě a v oblasti Beskyd (až okolo 50 mm). Naopak na některých místech v severozápadních Cechách, v Polabí a na jižní Moravě nenapršelo ani 5 mm.
Během týdne došlo k také dalšímu prohloubení meteorologického sucha, a to zejména v těch lokalitách, kde napršelo nejméně srážek.
Půdním suchem jsou ohroženy již téměř dvě třetiny našeho území. Nejčastěji se jedná o nižší a střední polohy. O něco lepší situace je v těchto polohách na některých místech v jižních Čechách a na střední Moravě.
Hladiny vodních toků byly v minulém týdnu většinou setrvalé, nebo na pozvolném poklesu. Zejména v závěru týdne byly toky zasažené bouřkovou činností slabě až mírně rozkolísané. Průtoky ve vodních tocích jsou však i nadále převážně podprůměrné až silně podprůměrné.
Hladiny podzemních vod se oproti minulému týdnu příliš nezměnili. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. Pouze mírně podnormální jsou v jižních Čechách a místy na Moravě.
V následujících dnech bude pokračovat slunečné a velmi teplé počasí beze srážek. Zejména v Čechách budou odpolední teploty šplhat až k hranici 35 °C. Během víkendu by mělo dojít ke zmírnění veder, ale odpolední teploty se budou i nadále pohybovat okolo 30 °C. K tomu se pouze ojediněle vyskytne přeháňka nebo bouřka.
Bude se tak i nadále prohlubovat půdní sucho, pozvolna bude obývat vody ve vodních tocích i v podzemních vodách a postupně začne být opět aktuální zvýšené riziko požárů.