28. týden

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 12 mm srážek, v Čechách 14 mm a na Moravě 9 mm. To odpovídá 71 procentům normálu pro toto období (Čechy 81 % N, Morava 54 % N).

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 12 mm srážek, v Čechách 14 mm a na Moravě 9 mm. To odpovídá 71 procentům normálu pro toto období (Čechy 81 % N, Morava 54 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly setrvalé nebo slabě až mírně kolísaly po místních intenzivnějších srážkách. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +1 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji od 15 do 55 % Qm. Největších průtoků, v rozmezí 90–115 % QVII, dosahovaly toky v povodí horní Vltavy nebo některé toky pod nádržemi na Moravě. Velmi nízké průtoky pod 25 % normálu se objevovaly během týdne na celém území naší republiky, jejich počet přesahoval jednu třetinu ze všech sledovaných stanic.

VODNOST
Toků s indikací hydrologického sucha i nadále přibývalo. Nejčastěji se vyskytovaly na západě a severozápadě Čech a východě Moravy. Na úrovni Q355d bylo zaznamenáno ca 20 % z celkového počtu sledovaných profilů. Nejvíce „suchých“ profilů bylo v povodí dolního Labe a Ohře (ca 67 %). V povodí Vltavy a Moravy po Dyji dosahoval jejich počet ca 24 %, v povodí horního Labe a v povodí Odry ca 11 % a v povodí Dyje ca 8 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 28. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí horního Labe, horní a dolní Ohře a Ploučnice byla hladina dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny vodních toků setrvalé nebo jen slabě až mírně rozkolísané v závislosti na výskytu a intenzitě lokálních srážek. Riziko půdního sucha se bude zvyšovat. Celkově lze očekávat převážně stagnaci až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Kristýna Krejčová]