28. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V průběhu uplynulého týdne se srážky vyskytovaly jen minimálně, výjimkou byl čtvrtek, kdy zapršelo téměř na celém území. Průměrně za týden spadlo pouze 7 mm srážek, což odpovídá zhruba jedné třetině normálu pro toto období.

TENDENCE
Většina vodních toků zůstávala setrvalá nebo jen pozvolna klesala. Rozvodněné toky v jižní polovině Čech v povodí horní Vltavy, Malše, Lužnice a Otavy po srážkách v předcházejícím období ještě klesaly výrazněji. Celkové týdenní poklesy hladin se pohybovaly od 0 do -15 cm, na jihu Čech až do -60 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými normály byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 85 % průměru. Průměrné a mírně nadprůměrné průtoky se ještě vyskytovaly v povodí horní Vltavy a na přítocích střední Vltavy v Praze a okolí.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech hlavních povodích mírně zhoršila, přičemž podíl profilů s indikací hydrologického sucha dosahoval téměř 1/3 z celkového počtu sledovaných stanic. Nejvíce "suchých" profilů v uplynulém týdnu zaznamenalo povodí dolního Labe a Ohře (65 %), povodí Moravy po Dyji (45 %) a povodí Odry (35 %). V ostatních povodích se jejich počet pohyboval mezi 15 a 25 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla celkově mírně podnormální. Silně nadnormální byla hladina v povodí střední Vltavy, naopak mimořádně podnormální byla v povodí horní Ohře.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy či mírné poklesy hladin vodních toků. V ojedinělých bouřkách, které očekáváme ve čtvrtek a během víkendu, mohou hladiny menších toků více zakolísat. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k poklesu hladiny.

[Kristýna Krejčová]