28. týden

V minulém týdnu již převládalo poněkud chladnější počasí s teplotami nejčastěji od 20 do 25 stupňů a v závěru týdne se na většině území vyskytly také dešťové srážky.

V minulém týdnu již převládalo poněkud chladnější počasí s teplotami nejčastěji od 20 do 25 stupňů a v závěru týdne se na většině území vyskytly také dešťové srážky.
Během týdne od 8. do 14. 7. napršelo většinou od 10 do 40 mm srážek. Více srážek bylo naměřeno v Čechách, méně na Moravě a ve Slezsku, kde místy nenapršelo ani zmiňovaných 10 mm.
Meteorologické sucho přetrvává především v severní polovině našeho území.
Deficit půdní vláhy se oproti minulému týdnu zvětšil zejména v nižších polohách na severovýchodě území.
Půdním suchem je i po srážkách v závěru minulého týdne ohrožena více než polovina našeho území. Zejména se jedná o nižší a střední polohy.
Hladiny vodních toků byly v minulém týdnu zpočátku setrvalé, nebo na pozvolném poklesu. V závěru týdne většinou slabě až mírně rozkolísané. Průtoky ve vodních tocích jsou však i po srážkách v závěru týdne převážně podprůměrné až silně podprůměrné.
Hladiny podzemních vod oproti minulému týdnu znovu mírně zaklesli. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. Pouze mírně podnormální jsou v jižních Čechách a místy na Moravě.
V následujících dnech se začne postupně oteplovat a již během soboty mohou teploty opět místy dosáhnout 30 °C. Místy se přidají také přeháňky nebo bouřky, které budou četnější v pátek a v neděli. Vzhledem k charakteru srážek se nasycenost půdy na našem území bude měnit spíše pouze lokálně, a také průtoky ve vodních tocích i hladiny podzemních vod zůstanou i nadále podprůměrné.