27. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl celkově srážkově podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 1. 7. do 7. 7. 2024 spadlo na celém území 17 mm srážek (Čechy 20 mm, Morava 11 mm), což odpovídá 72 procentum normálu pro toto období (Čechy 85 % N, Morava 47 % N).

TENDENCE A SPA
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne mírně rozkolísané. Na začátku týdne ještě doznívala situace z konce minulého víkendu a v řadě profilů v povodí Moravy a Odry byl
ještě překročen SPA. V povodí Vltavy a Moravy převažovaly setrvalé stavy a slabé poklesy hladin, v povodí Labe a Odry docházelo i k mírným vzestupům hladin. Celkové rozdíly se
nejčastěji pohybovaly od -20 do +10 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 300 %.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytovaly jen ojediněle, nejčastěji v povodí dolního Labe a Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 27. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Ploučnice byla hladina silně a v povodí Lužické Nisy a Smědé dokonce mimořádně
podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

Vývoj
V následujících dnech budou hladiny toků rozkolísané v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě očekávaných bouřek. Silné srážky očekáváme zejména ve středu, v pátek v
noci na neděli, nelze vyloučit překročení SPA. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.