27. týden

Uplynulý týden byl srážkově velmi podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 20 procentům normálu pro toto období (Čechy 16 % N, Morava 27 % N).

Uplynulý týden byl srážkově velmi podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 20 procentům normálu pro toto období (Čechy 16 % N, Morava 27 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly setrvalé nebo slabě klesaly, jen ojediněle mírně zakolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do 0 cm. Největší týdenní pokles byl zaznamenán na dolním toku Labe (-24 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí 15–55 % QVII. Největších průtoků (90–110 % QVII) dosahovaly zejména toky v povodí horní Vltavy nebo některé toky pod nádržemi (Odrava, Dyje, Malá Haná). Velmi nízké průtoky pod 25 % normálu byly zaznamenány na ca třetině všech hlásných profilů.

VODNOST
Znovu přibývalo toků s indikací hydrologického sucha (Q364-355d). Nejvíce se vyskytují v povodí Berounky a Ohře, registrujeme je ale už také i v povodí Labe, Moravy a Odry.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 27. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí horního Labe, horní a dolní Ohře, Ploučnice a Lužické Nisy a Smědé byla hladina dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo jen slabě rozkolísané, více rozkolísané budou na některých místech ve středu, a pak pravděpodobně v úplném závěru týdne, a to v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě očekávaných srážek. Riziko půdního sucha se bude zvyšovat. Celkově lze očekávat převážně stagnaci až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]