27. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Srážky se vyskytovaly v průběhu týdne s různou mírou intenzity na celém území. Za týden od 4. 7. do 10. 7. 2022 spadlo na celém území 19 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 23 mm), což odpovídá 85 procentům normálu pro toto období (Čechy 75 % N, Morava 103 % N).

TENDENCE
Toky rozvodněné z předcházejícího týdne převážně klesaly, ostatní toky byly setrvalé nebo ojediněle vlivem dalších srážek mírně kolísaly. K vzestupům docházelo hlavně začátkem týdne na jihovýchodě Čech, kde během noci na úterý 5. 7. spadlo 30 až 40 mm srážek (v maximech až 70 mm). Na Svinenském potoce v Trhových Svinech byl velmi krátce v důsledku těchto srážek překročen 1. SPA. V dalších dnech ale i zde docházelo k poklesům. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly od -16 do +6 cm, přičemž nejvíce poklesla Otava v Písku (-62 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 25 do 150 % průměru. Nadprůměrných průtoků dosahovaly toky v povodí horní Vltavy, Lužnice, Blanice, Malše, dolní Vltavy a horní Dyje (110 až 350 % QVII). Až několikanásobně nadprůměrné byly menší přítoky do Vltavy v Praze a okolí (6 až 10násobek QVII). Výrazně nízké průtoky, menší než čtvrtina červencového normálu, byly nejčastěji zaznamenány na tocích v povodí Odry a levostranných přítocích Moravy.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu v povodí Vltavy a Labe zhoršila, v povodí Odry a Moravy po Dyji naopak mírně zlepšila. Největší sucho v povrchových vodách panovalo v povodí dolního Labe a Ohře (přibližně polovina profilů měla vodnosti pod hranicí sucha), na přítocích Berounky, v povodí horní Moravy a Bečvy.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 27. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy a střední Vltavy zůstávala hladina silně nadnormální. V povodí horní Ohře byla hladina mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy či mírné poklesy hladin vodních toků. Během čtvrtka mohou menší toky mírně zakolísat v případě zasažení přeháňkou nebo bouřkou. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k poklesu hladiny.


[Adam Šťastný]