27. týden

V minulém týdnu už se mírně ochladilo a zejména v jeho úvodu se vyskytly v jihovýchodní polovině území místy i velmi intenzivní srážky.

V minulém týdnu už se mírně ochladilo a zejména v jeho úvodu se vyskytly v jihovýchodní polovině území místy i velmi intenzivní srážky.
Během týdne od 1. do 7. 7. napršelo od 1 do 20 mm srážek, na Českomoravské vrchovině a na střední Moravě místy 30 až 60 mm. Na severozápadě území se naopak srážky téměř nevyskytly.
Zejména v severozápadní polovině území, a také na severní Moravě se tak opět zvětšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo více než 60 % území. Zasažena je většina území Čech a nižší a střední polohy na Moravě a ve Slezsku.
Vzhledem k deficitu srážek a vysokým teplotám v posledním období se výrazně zvýšila retenční kapacita půdy, a to zejména v Čechách a místy v nižších polohách na Moravě a ve Slezsku.
Většina vodních toků byla po většinu minulého týdne podprůměrná až silně podprůměrná. Rozkolísané byly některé toky zejména na Českomoravské vrchovině a na střední Moravě. Nejnižší průtoky jsou aktuálně na tocích v povodí horní Berounky, a také na přítocích střední Vltavy a středního Labe.
Také hladiny podzemních vod oproti minulému týdnu znovu zaklesli. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. Pouze mírně podnormální jsou v jižních Čechách a místy na Moravě.
V závěru tohoto týdne se po delší době vyskytnou dešťové srážky, které zasáhnou většinu našeho území a alespoň přechodně tak zmírní prohlubující se sucho. Vzhledem k již zmíněné velké retenční kapacitě půdy se většina srážek vsákne do půdy. Průtoky ve vodních tocích i hladiny podzemních vod zůstanou i nadále většinou podprůměrné.