26. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl celkově srážkově nadprůměrný, v Čechách průměrný a na Moravě nadprůměrný.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 24. 6. do 30. 6. 2024 na celém území 24 mm srážek (Čechy 18 mm, Morava 34 mm), což odpovídá 144 % normálu pro toto období (Čechy 113 % N, Morava 195 % N).

TENDENCE A SPA
Hladiny sledovaných toků byly z počátku týdne převážně setrvalé nebo na poklesu, poté do konce týdne převažovaly rozkolísané stavy hladin vzhledem ke srážkám z bouřkové činnosti.
V závěru týdne došlo v důsledku přívalových srážek k překročení SPA, na některých tocích v povodí Bečvy, Hané a přítocích střední Moravy byl dosažen i 3. SPA. Četně se vyskytovaly 1. a 2. SPA.
Celkově převažovala rozkolísaná nebo klesající tendence. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -40 do +10 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 20 do 120 % QVI. V povodí Moravy a některé toky v povodí Dyje byly
průtoky průměrné až nadprůměrné s hodnotami od 70 do 200 % QVI.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují jen ojediněle a to zejména na tocích v povodí Labe.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 26. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla zaznamenána silně nadnormální hladina. V povodí Lužické Nisy a Smědé byla
zaznamenána dokonce mimořádně podnormální hladina.

V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo na poklesu. Na tocích v povodí Moravy zasažených bouřkovou činností hladiny klesají. Vlivem dotoku přechodně stoupala během pondělí
a úterý hladina střední a dolní Moravy. V případě výskytu bouřek mohou být hladiny toků rozkolísané. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny
podzemní vody v mělkém oběhu.