26. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Uplynulý týden s sebou přinesl vydatné srážky hned v jeho první polovině. V kombinaci s nasycením půdy z týdne předešlého docházelo na řadě toků k překročení SPA. Nejvíce vody spadlo na jihu Čech a ve středních Čechách. Na celém území spadlo za týden 36 mm srážek (Čechy 47 mm, Morava 16 mm), což odpovídá 217 procentům normálu pro toto období (Čechy 287 % N, Morava 93 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v první polovině týdne rozkolísané. V polovině druhé již převážně klesaly nebo mírně kolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -3 do +16 cm, na menších tocích v povodí Vltavy až +45 cm.
K překročení 1. nebo 2. SPA docházelo již během noci na úterý na menších tocích v povodí Berounky. Ještě větší vzestupy až k 3. SPA nastaly v noci na čtvrtek na menších tocích v okolí Prahy (na Botiči v Jesenici-Kocandě, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň a Průhonicích a na Pitkovickém potoce v profilu Kuří). Tu samou noc překročily úroveň 3. SPA i toky v povodí horní Vltavy (na Blanici v profilu Blanický mlýn, Bavorov a Podedvory, dále na Křemžském potoce v Brlohu, Zlatém potoce v Hracholuskách, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň, Bezdrevském potoce v Netolicích a na Polečnici v Českém Krumlově).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 25 do 145 % průměru, ojediněle u menších toků zasažených srážkami v povodí Vltavy byly průtoky i vyšší.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila. Největší podíl profilů pod hranicí sucha je aktuálně v povodí Moravy po Dyji (přibližně 1/3 profilů).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 26. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Pouze v povodí Otavy a střední Vltavy byla hladina silně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou toky setrvalé nebo rozkolísané v závislosti na intenzitě a rozložení srážek, které by však neměly dosahovat takových úhrnů jako v minulém týdnu. Stoupat můžou zejména hladiny menších toků v oblastech se silným nasycením. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.


[Adam Šťastný]