25. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl celkově srážkově průměrný, v Čechách mírně podprůměrný a na Moravě naopak mírně nadprůměrný.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 17. 6. do 23. 6. 2024 na celém území 19 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 27 mm), což odpovídá 96 % normálu pro toto období (Čechy 85 % N, Morava 128 % N).

TENDENCE A SPA
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne zpočátku setrvalé, nebo slabě kolísaly. V závěru týdne bylo kolísání výraznější vzhledem ke spadlým intenzivním srážkám.
V několika profilech v povodí Moravy došlo k překročení 1. a 2., ojediněle i 3. SPA, v české části povodí Odry 1. SPA. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly
od -10 do +30 cm, na nejvíce zasažených tocích i +50 až +150 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 20 do 120 % QVI, na srážkami zasažených tocích byly 1,5 až 7násobné

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují na cca 1 % profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 25. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Ohře, Stěnavy, Osoblahy a Olše a Ostravice byla dosažena silně
podnormální a v povodí Ploučnice setrvává mimořádně podnormální vydatnost

V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na srážkách. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles
hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.