25. týden

V první polovině minulého týdne doznívaly přeháňky a bouřky na jihozápadě našeho území, od středy se začaly vyskytovat přeháňky a bouřky na většině území, přičemž zejména ve čtvrtek byly místy velmi intenzivní. V závěru týdne srážky přešly do občasného nebo i trvalého deště, který byl zejména na návětří severních hor i velmi intenzivní.

V první polovině minulého týdne doznívaly přeháňky a bouřky na jihozápadě našeho území, od středy se začaly vyskytovat přeháňky a bouřky na většině území, přičemž zejména ve čtvrtek byly místy velmi intenzivní. V závěru týdne srážky přešly do občasného nebo i trvalého deště, který byl zejména na návětří severních hor i velmi intenzivní.

Srážky
V týdnu od 15. do 21. 6. spadlo na území České republiky v průměru 49 mm srážek, což je výrazně nadnormální množství pro toto období. Nejčastěji napršelo 20 až 60 mm, ale na návětří Jizerských a Orlických hor, Jeseníků, Beskyd a na Českomoravské vrchovině napršelo 60 až 120 mm a lokálně i více. Naopak v západní polovině Čech nenapršelo místy ani 20 mm.

Průtoky
V první polovině minulého týdne převažovaly poklesy hladin po intenzivních srážkách v předchozím týdnu. V té druhé se nejdříve zvedaly hladiny vodních toků po místních intenzivních bouřkách a v závěru týdne se přidaly srážky trvalé a vydatné, po kterých došlo k výrazným vzestupům na tocích, které odvodňují Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy, Českomoravskou vrchovinu a Novohradské hory.

Odtok
K nejvýraznějším vzestupům hladin došlo v minulém týdnu na řece Smědé na Frýdlantsku. O víkendu zde byl po trvalých a vydatných srážkách překročen 3. SPA. Stupně povodňové aktivity však byly překročeny na celé řadě dalších vodních toků.

Meteorologické sucho
Meteorologické sucho se vzhledem k vývoji teplot a množství srážek v posledních týdnech na našem území již nevyskytuje. Naopak na části území převládá množství srážek nad výparem.

Agronomické sucho
Také z pohledu agronomického sucha se situace na většině území opět výrazně zlepšila. Nyní ještě zasaženo pouze několik regionů na severozápadě Čech či na Moravě. Půdním suchem jsou nyní ohroženy pouze asi 3 % našeho území.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zlepšil a nyní je buď ještě mírně podnormální, nebo již normální. Pouze na severu a severozápadě Čech a na jižní Moravě zůstává několik regionu, kde je ještě aktuální stav silně až mimořádně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
Až do konce týdne se budou místy vyskytovat přeháňky a bouřky, které mohou být i intenzivní, a opět může docházet ke vzestupům hladin zejména menších toků. Odpolední teploty se budou nejčastěji pohybovat okolo 25 °C, ale při srážkách klesnou do okolí 20 °C.
Vzhledem k vydatným srážkám v předchozím období bude i nadále docházet ke zlepšování stavu podzemních vod. Nasycení půdy se bude měnit v závislosti na aktuálním rozložení předpokládaných místních přeháněk a bouřek. Hladiny vodních toků budou do konce týdne převážně na pozvolném poklesu, ale po intenzivních srážkách mohou na přechodnou dobu (i vzhledem k vysoké nasycenosti území) výrazně kolísat, zejména na menších tocích.[Martin Pecha]