25. týden

Také v minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky, které byly i velmi intenzivní. V závěru týdne se ochladilo a přibylo míst, na kterých zapršelo.

Také v minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky, které byly i velmi intenzivní. V závěru týdne se ochladilo a přibylo míst, na kterých zapršelo.
Během minulého týdne nejvíce zapršelo v jižní polovině území, zejména v oblasti Šumavy, Novohradských hor a v širším okolí Brna. Naopak v Podkrušnohoří a v severovýchodních Čechách bylo srážek mnohem méně.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již většinou podprůměrné až silně podprůměrné. Po zmíněných srážkách v minulém týdnu jsou ještě průměrné až nadprůměrné některé toky odvodňující Šumavu a Českomoravskou vrchovinu.
Například na Blanici v profilu Podedvory byl po opakovaných intenzivních srážkách přechodně překročen 3. SPA. Na některých dalších tocích byl také krátkodobě překročen 1. nebo 2. SPA.
Vzhledem k pokračujícím velmi vysokým teplotám a výraznému výparu se v místech s menším množstvím srážek opět zvýšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je ohrožena i nadále zhruba třetina našeho území. Zejména nižší polohy v severozápadní polovině Čech.
Riziko agronomického sucha je aktuální zejména v nižších polohách v Čechách, ale místy i v nižších polohách Moravě.
Stav podzemních vod se oproti minulému týdnu opět mírně zhoršil. Zůstává převážně mírně až silně podnormální. O něco příznivější je situace v Pošumaví a místy na severní Moravě.
Také v následujících dnech očekáváme velmi teplé počasí a až do konce týdne prakticky beze srážek.
Kvůli vysokým teplotám a velkému výparu tak bude ubývat vody ve vodních tocích, v podzemních vodách, a také vláha v půdě.