24. týden

Minulý týden byl celkově srážkově mírně podprůměrný, v Čechách spadla přibližně čtvrtina normálu, naopak na Moravě byly hodnoty nadnormální.

Minulý týden byl celkově srážkově mírně podprůměrný, v Čechách spadla přibližně čtvrtina normálu, naopak na Moravě byly hodnoty nadnormální.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 10. 6. do 16. 6. 2024 na celém území 13 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 28 mm), což odpovídá 71 % normálu pro toto období (Čechy 25 % N, Morava 146 % N).

TENDENCE A SPA
Celkově měly hladiny sledovaných toků převážně setrvalé s pozvolna klesající tendencí.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 25 do 150 %, nadprůměrné hodnoty se vyskytovaly na tocích v povodí Berounky, Otavy, Ohře a na některých tocích v povodí Moravy.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují na cca 4 % profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 24. týdnu na území ČR celkově normální. Pouze v povodí Lužické Nisy a Smědé byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina.

V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na srážkách. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.