24. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V uplynulém týdnu pršelo jen během pondělí a čtvrtka. Tyto dny spadlo nejvíce srážek na Moravě a jihu Čech. Na celém území spadlo 8 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 14 mm), což odpovídá 55 procentům normálu pro toto období (Čechy 35 % N, Morava 85 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé s převážně klesající tendencí, hladiny menších toků zasažených intenzivními přeháňkami a bouřkami kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do +1 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými normály byly průtoky i nadále převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 70 % Qm. Jen ojediněle byly průtoky průměrné až mírně nadprůměrné.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zhoršila. Nejvíce hlásných profilů s průtoky pod hranicí sucha se vyskytuje v povodí dolního Labe a Ohře (2/3 profilů) a Vltavy (1/3 profilů).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 24. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, dolní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé a Stěnavy byla hladina dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
Během pondělních bouřek (20. 6.) byl krátce překročen 3. SPA v Praze-Hlubočepích na Dalejském potoce (průtok byl mimo spadlé srážky ovlivněn překážkou v korytě). V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy hladin. Některé menší toky budou kolísat v závislosti na očekávaných přeháňkách a bouřkách. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Adam Šťastný]