24. týden

Také v minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky. Četnější a intenzivnější byla bouřková činnost během víkendu.

Také v minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky. Četnější a intenzivnější byla bouřková činnost během víkendu.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu opět velmi nevyrovnané. V některých regionech téměř nezapršelo a jinde napršelo od 50 do 100 mm srážek.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou průměrné až podprůměrné a jsou velmi závislé na bouřkových srážkách v posledním období.
Nejmenší průtoky přetrvávají v povodí horní Berounky, na některých přítocích střední Vltavy a středního Labe, ale již i na některých menších tocích v povodí Odry a Moravy.
Vzhledem k pokračujícím velmi vysokým teplotám a výraznému výparu se v místech s menším množstvím srážek opět zvýšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohrožena zhruba třetina až polovina našeho území. Zejména nižší polohy.
Riziko agronomického sucha je aktuální zejména v nižších polohách v Čechách a na střední Moravě.
Stav podzemních vod se oproti minulému týdnu mírně zhoršil. Zůstává převážně mírně podnormální. Nepříznivá je situace zejména v Polabí, Poohří, na Plzeňsku a na střední a jižní Moravě.
Také v následujících dnech ještě očekáváme velmi teplé počasí. Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V závěru týdne očekávejme ochlazení a více oblačnosti i srážek, zejména v jižní polovině území.
Bouřková činnost je často pouze velmi lokální, a tak v některých regionech se díky intenzivním srážkám riziko sucha zmenší. Na místech, kde výrazněji nezaprší, bude vláhy naopak díky vysokým teplotám a velkému výparu ubývat.