23. týden

Minulý týden byl celkově srážkově mírně podprůměrný, v Čechách spadla přibližně polovina normálu, naopak na Moravě byly hodnoty nadnormální.

Minulý týden byl celkově srážkově mírně podprůměrný, v Čechách spadla přibližně polovina normálu, naopak na Moravě byly hodnoty nadnormální.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 3. 6. do 9. 6. 2024 na celém území 16 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 19 mm), což odpovídá 89 % normálu pro toto období (Čechy 53 % N, Morava 146 % N).

TENDENCE A SPA
V jihozápadních Čechách doznívala povodňová situace z konce předchozího týdne, srážky se pak přesouvaly k východu a v úterý se zvedaly hladiny i na severovýchodě ČR. Četně došlo k
překročení 1. a 2. SPA, na Radbuze, Ropičance a Bystřici i 3. SPA. Celkově měly hladiny sledovaných toků převážně klesající nebo setrvalou tendenci, vzestupy byly ojedinělé.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 300 %, v povodí Odry a Berounky byly někde průtoky i 4 až 8 násobné.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se aktuálně nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 23. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Pouze v povodí Lužické Nisy a Smědé byla zaznamenána mírně podnormální hladina.

VÝHLED
DV dalších dnech očekáváme setrvalé stavy nebo slabé kolísání hladin. Také hladina podzemní vody bude setrvalá nebo bude mírně stoupat.