23. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V uplynulém týdnu zapršelo na většině území, největší srážkové úhrny byly na Šumavě a na východě Moravy a Slezska. Na celém území spadlo za týden 16 mm srážek (Čechy 12 mm, Morava 23 mm), což odpovídá 81 procentům normálu pro toto období (Čechy 66 % N, Morava 106 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo vlivem intenzivních přeháněk a bouřek mírně kolísaly či stoupaly. K největším vzestupům došlo v již počátkem týdne v povodí horní Otavy, Volyňky, Blanice a Teplé Vltavy, kdy na několika místech byl překročen 1. SPA, na Blanici v Podedvorech krátce 3. SPA. V závěru týdne již byly hladiny setrvalé, případně na poklesu.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými normály byly průtoky i nadále převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 70 % Qm. Na tocích zasažených intenzivní srážkovou činností byly průtoky přechodně průměrné až nadprůměrné.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí oproti předchozímu týdnu zlepšila, nejvýrazněji v povodí Vltavy a Odry. V povodí horního a dolního Labe a Ohře byla naopak horší.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 23. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Otavy, střední Sázavy, horní Sázavy, horní a dolní Berounky, horní Moravy, Svratky a Svitavy a Dyje byla hladina normální. Mírně podnormální hladina byla v povodí horního Labe, Jizery, horní Vltavy, horní Ohře, Opavy, střední Moravy, Jihlavy a oblasti soutoku Dyje a Moravy. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, Lužické Nisy a Smědé a dolní Moravy byla hladina mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina silně podnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin. Některé toky budou slabě až mírně kolísat v závislosti na intenzitě a rozložení očekávaných místních přeháněk a bouřek. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Kristýna Krejčová]