23. týden

Dobrý den :)

Dobrý den :)
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu se srážky vyskytovaly v podobě přeháněk nebo bouřek na většině území.

SRÁŽKY
Za týden od 7. 6. do 13. 6. 2021 spadlo na celém území 12 mm srážek (Čechy 13 mm, Morava 11 mm), což odpovídá 66 procentům normálu pro toto období (Čechy 73 % N, Morava 54 % N).

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Vzhledem k pokračujícím podprůměrným srážkám se situace v celé ČR z hlediska meteorologického sucha výrazně zhoršila v porovnání s minulým týdnem. Mimo horských oblastí, kdo jsou hodnoty převážně normální nebo mírně podnormální, jsou na většině území ČR hodnoty silně až mimořádně podnormální.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo pozvolna klesaly, hladiny některých menších toků slabě kolísaly v důsledku přeháněk a bouřek. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji v rozmezí -7 až +3 cm, na Ohři byly celkové týdenní vzestupy výraznější vlivem manipulací na nádržích.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila, zejména v povodí Moravy a Dyje, přesto se toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v minulém týdnu na území ČR celkově normální. Normální hladina byla na převážné většině území ČR s výjimkou severozápadních Čech, kde bylo mírně podnormální povodí Labe od Vltavy po Ohři a silně podnormální povodí dolní Ohře a Ploučnice.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou převážně setrvalé nebo budou pozvolna klesat, hladiny menších toků mohou při očekávaných bouřkách a přeháňkách v závěru týdne kolísat. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody.

[Adam Šťastný]