23. týden

V minulém týdnu převládalo hodně proměnlivé počasí, teploty se pohybovaly od 20 do 25 stupňů, ale ve druhé polovině v Čechách a při srážkách i jinde se ochladilo na 15 až 20 °C. Téměř každý den se na našem území vyskytovaly občasné srážky, které byly jednoznačně nejvydatnější během víkendu. Opět tak došlo ke zmírnění jednotlivých projevů sucha a o víkendu se místy vyskytly i přívalové povodně či krupobití.

V minulém týdnu převládalo hodně proměnlivé počasí, teploty se pohybovaly od 20 do 25 stupňů, ale ve druhé polovině v Čechách a při srážkách i jinde se ochladilo na 15 až 20 °C. Téměř každý den se na našem území vyskytovaly občasné srážky, které byly jednoznačně nejvydatnější během víkendu. Opět tak došlo ke zmírnění jednotlivých projevů sucha a o víkendu se místy vyskytly i přívalové povodně či krupobití.

Srážky
V týdnu od 1. do 7. 6. spadlo na území České republiky v průměru 31 mm srážek, což je nadnormální množství pro toto období. Srážky však byly znovu velmi nerovnoměrně rozmístěné. Nejvíce jich bylo naměřeno na jihu Čech, na Vysočině a v oblasti Orlických hor a především Jeseníků. V těchto oblastech napršelo nejčastěji 50 až 100 mm srážek. Na ostatním území napršelo nejčastěji 10 až 20 mm.

Průtoky
Tyto srážky se projevily na hladinách vodních toků, které byly v minulém týdnu často rozkolísané, a zejména během víkendu i na výrazných a rychlých vzestupech. K nejvýraznějším vzestupům došlo v neděli večer na tocích, které odvodňují Jeseníky, a také Českomoravskou vrchovinu.

Odtok
V oblasti jižní částí Jeseníků byly v neděli zaznamenány přívalové povodně a ve 4. vodoměrných profilech byl překročen 3. SPA. Nejvíce v Dlouhé Loučce na Oslavě a v Uničově na Oskavě.

Meteorologické sucho
Díky srážkám v minulých týdnech je již stav z pohledu meteorologického sucha na našem území většinou normální či mírně nadnormální. Mírné meteorologické sucho ještě přetrvává v některých regionech na severozápadě našeho území.

Agronomické sucho
Také z pohledu agronomického sucha se situace opět zlepšila. Nyní je stále ještě zasažen severozápad Čech a některé regiony na Moravě.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zlepšil, i tak ale nadále zůstává nejčastěji mírně podnormální až silně podnormální a stále se vyskytují regiony, kde je stav mimořádně podnormální. Pouze výjimečně je stav podzemních vod hodnocen jako normální.

[ZÁVĚR - Výhled]
Dnes ještě doznívají trvalé srážky v jihozápadní polovině území a místy se vyskytují i bouřky. Přeháňková a bouřková činnosti je očekávána až do konce tohoto týdne. Teploty se budou v následujících dnech zvyšovat a od pátku budou dosahovat letních hodnot okolo 25 stupňů a postupně místy i více
Z hlediska podzemních vod může dojít k mírnému vylepšení situace. Nasycenost půdy se bude měnit v závislosti na aktuálním rozložení srážek a hladiny vodních toků budou nejčastěji rozkolísané, lokálně může dojít po intenzivních srážkách i k přechodným výraznějším vzestupům.

[Martin Pecha]