23. týden

V minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a jen místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky. Četnější a intenzivnější byla bouřková činnost především ve čtvrtek.

V minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a jen místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky. Četnější a intenzivnější byla bouřková činnost především ve čtvrtek.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu velmi nevyrovnané. V některých regionech téměř nezapršelo, jinde napršelo okolo 50 mm a například v Pošumaví spadlo lokálně až 100 mm srážek
Průtoky ve vodních tocích jsou aktuálně nejmenší zejména v povodí horní Berounky a na některých přítocích střední Vltavy a středního Labe.
Vzhledem k velmi vysokým teplotám a výraznému výparu se v místech s menším množstvím srážek zvýšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohrožena zhruba třetina našeho území.
Riziko agronomického sucha je aktuální zejména v nižších polohách v Čechách a na střední Moravě.
Podzemní vody jsou převážně mírně podnormální. Lepší situace je zejména v povodí Odry, nepříznivější v Polabí, Poohří a na střední a jižní Moravě.
Také v následujících dnech očekáváme velmi teplé počasí. Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi intenzivní.
V některých regionech se tak díky intenzivním srážkám riziko sucha zmenší. Na místech, kde výrazněji nezaprší, bude vláhy naopak díky vysokým teplotám a velkému výparu ubývat.