22. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
v uplynulém týdnu se žádné srážky nevyskytovaly a zejména v severozápadní polovině ČR se prohlubovalo půdní sucho.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -11 do 0 cm, větší poklesy byly zaznamenány na toku Moravy, Dyje a Odry (-44 až -35 cm).

PRŮTOKY a VODNOSTI
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm, jen ojediněle se vyskytovaly průměrné nebo mírně nadprůměrné průtoky.
Toky s indikací hydrologického sucha se ojediněle vyskytovaly pouze v povodí dolního Labe a Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla na území ČR celkově normální. V povodí horní Ohře a Ploučnice byla hladina silně podnormální a v povodí dolní Ohře dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé nebo rozkolísané stavy hladin. V místech s výskytem přeháněk a bouřek může dojít k lokálním přechodným vzestupům vodních hladin, a to zejména na menších tocích. Půdní vlhkost bude kolísat nejvíce ve vrstvě 0 až 20 cm, riziko půdního sucha se bude snižovat. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy lze očekávat mírný vzestup.


[Adam Šťastný]