22. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
I v uplynulém týdnu zapršelo na většině území, nejvydatněji v neděli na jihozápadě Čech. Na celém území za týden spadlo 21 mm srážek (Čechy 20 mm, Morava 21 mm), což odpovídá 116 procentům normálu pro toto období (Čechy 119 % N, Morava 113 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly převážně setrvalé, některé toky po bouřkách mírně kolísaly. V závěru týdne zasáhly silné bouřky s přívalovými srážkami povodí horní Vltavy, kde došlo na několika profilech k překročení 1. SPA, na Blanici i 3. SPA.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými červnovými průměry nadále podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 70 % průměru.

VODNOSTI
Navzdory přeháňkám a bouřkám se z hlediska hydrologického sucha situace oproti předchozímu týdnu zhoršila ve většině povodí, nejvýrazněji v povodí Odry, Vltavy a dolního Labe a Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 22. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, horní Vltavy, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Bečvy a dolní Moravy byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy hladin nebo mírné kolísání v závislosti na intenzitě a rozložení očekávaných přeháněk a bouřek. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Eva Šádková]