22. týden

Dobrý den :)

Dobrý den :)
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl kromě soboty, kdy se na celém území vyskytovaly přeháňky a bouřky, téměř beze srážek.

SRÁŽKY
Za týden od 31. 5. do 6. 6. 2021 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 2 mm), což odpovídá 22 procentům normálu pro toto období (Čechy 30 % N, Morava 11 % N).

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Vzhledem k tomu, že podprůměrné srážky se vyskytují již druhý týden v řadě, začínají se ve středních Čechách a na střední Moravě objevovat hodnoty pro mírně až silně podnormální meteorologické sucho.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne většinou klesaly, případně byly setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji v rozmezí 0 do -30 cm, na dolní Vltavě a dolním Labi byly vlivem postupného snižování odtoku z VD Vrané poklesy i výraznější. V závěru týdne docházelo ke kolísání hladin menších toků v důsledku přeháněk a bouřek.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu mírně zhoršila, přesto se toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, téměř nevyskytují.


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody je na většině území normální. Nadnormální hodnoty se vyskytují v povodí Odry, středního Labe a Malše. Mírně podnormálního jsou hodnoty v povodí dolní Ohře.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou setrvalé nebo slabě rozkolísané, hladiny menších toků mohou při očekávaných bouřkách a přeháňkách kolísat i výrazněji.

[Martina Kimlová]