22. týden

V průběhu minulého týdne se postupně srážky vyskytly na většině našeho území s tím, že nejčetnější a i nejvydatnější byly na severovýchodě území. Odpolední teploty nejčastěji vystupovaly na 15 a 20 stupňů a v neděli byly dokonce na mnoha místech i nižší. Opět tak došlo ke zmírnění jednotlivých projevů sucha.

V průběhu minulého týdne se postupně srážky vyskytly na většině našeho území s tím, že nejčetnější a i nejvydatnější byly na severovýchodě území. Odpolední teploty nejčastěji vystupovaly na 15 a 20 stupňů a v neděli byly dokonce na mnoha místech i nižší. Opět tak došlo ke zmírnění jednotlivých projevů sucha.

Srážky
V týdnu od 25. do 31. 5. spadlo na území České republiky v průměru 11 mm srážek, což je mírně podnormální množství pro toto období. Srážky však opět byly velmi nerovnoměrně rozmístěné, a tak na většině území napršelo od 5 do 25 mm, ale například v Beskydech a blízkém okolí napršelo i okolo 50 mm a na některých místech i nad 100 mm srážek.

Průtoky
Tyto srážky se projevily také na hladinách vodních toků, které byly v minulém týdnu setrvalé nebo právě po srážkách mírně rozkolísané, případně na vzestupech. K výraznějším vzestupům došlo v závěru týdne na tocích, které odvodňují Beskydy, kde byl na několika menších tocích překročen i 1. SPA. Jinak jsou ale průtoky ve vodních tocích i nadále nejčastěji podprůměrné.

Odtok
Dobře patrné je to také na mapě odtoku z našeho území. V první polovině týdne byl výraznější také z Jizerských hor a Krkonoš, ve druhé polovině týdne byl jednoznačně nejvýznamnější právě na tocích odvodňující Beskydy.

Meteorologické sucho
Díky již zmiňovaným srážkám v minulém i předchozích týdnech již přetrvává meteorologické sucho pouze na 15 % našeho území. Nejčastěji na severozápadě Čech a místy také ještě na východě Čech a na střední a jižní Moravě.

Agronomické sucho
Také z pohledu agronomického sucha se situace postupně zlepšuje. Nyní je stále zasažena ještě zhruba třetina našeho území. Jedná se také zejména o severozápad Čech a některé regiony na Moravě.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, i tak ale nadále zůstává nejčastěji mírně podnormální až silně podnormální a stále se vyskytují regiony, kde je stav mimořádně podnormální. Pouze výjimečně je již stav podzemních vod hodnocen jako normální.

[ZÁVĚR - Výhled]
Také v následujících dnech bude pokračovat proměnlivé počasí, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a pravděpodobně od čtvrtečního večera budou srážky ještě četnější a postupně zasáhnou většinu našeho území. Odpolední teploty vystoupají zpočátku nejčastěji do intervalu od 20 do 25 stupňů, ale postupně se ochladí na 16 až 22.
Z hlediska podzemních vod se situace do konce týdne nebude příliš měnit, ale lokálně může dojít k mírnému zlepšení. Nasycenost půdy se bude pravděpodobně koncem týdne opět zvětšovat a hladiny vodních toků budou v důsledku srážek rozkolísané.

[Martin Pecha]