21. týden

Uplynulý týden hodnotíme sice jako srážkově normální, ale byly významné rozdíly mezi západem a východem území. Na východě území bylo srážek mnohem více a na několika vodních tocích byly překročeny i stupně povodňové aktivity.

Uplynulý týden hodnotíme sice jako srážkově normální, ale byly významné rozdíly mezi západem a východem území. Na východě území bylo srážek mnohem více a na několika vodních tocích byly překročeny i stupně povodňové aktivity.

SRÁŽKY
Cekově za týden od 15. 5. do 21. 5. 2023 spadlo na celém území 19 mm srážek, což odpovídá 106 procentům normálu pro toto období. V Čechách se ale jednalo pouze 60 % týdenního normálu, zatímco na Moravě o 175 %.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé. Především na Moravě ale docházelo ke vzestupům a místy i výraznějším.

SPA
V povodí Olše, Odry Bečvy, ale také na přítocích dolní Moravy byly překročeny stupně povodňové aktivity. 3. SPA byl překročen po vydatných srážkách v obou hydrologických stanicích na Veličce.

PRŮTOKY a VODNOSTI
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky v severozápadní polovině území převážně průměrné až podprůměrné, naopak v jihovýchodní polovině území průměrné až nad průměrné a místy i několikanásobně. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se na tocích nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla normální až nadnormální. Pouze na severozápadě Čech už se nacházejí oblasti, kde je hladina podnormální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Agronomické sucho se začíná místy projevovat na severozápadě Čech, naopak v jihovýchodní polovině území je vláhy v půdě normální až nadnormální množství.

ZÁVĚR
Po pondělních a úterních místy velmi intenzivních srážkách se počasí od středy uklidní. Do konce týdne se srážky vyskytovat téměř nebudou a bude převládat slunečné počasí s teplotou okolo 20 °C. Hladiny vodních toků budou pozvolna klesat a vlhkost půdy v povrchové vrstvě se bude zmenšovat.

[Martin Pecha]