21. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Uplynulý týden byl na srážky poměrně bohatý. Nejvydatněji pršelo v úterý. Na celém území za týden spadlo 19 mm srážek (Čechy 18 mm, Morava 20 mm), což odpovídá 119 procentům normálu pro toto období (Čechy 113 % N, Morava 130 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo slabě kolísaly. Místy docházelo k výraznějšímu kolísání nebo přechodným vzestupům vlivem bouřek. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány po úterních srážkách v povodí Dyje.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými květnovými průměry podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 65 % průměru. Počet profilů s hodnotou průtoku nižší než 25 % dlouhodobého průměru se mírně snížil.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila. Ke zlepšení došlo pouze v povodí Dyje.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 21. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy a dolní Moravy byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme nadále převážně setrvalé stavy hladin, případně mírné kolísání v závislosti na intenzitě a rozložení očekávaných místních přeháněk a bouřek. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Adam Šťastný]