21. týden

Dobrý den :)

Dobrý den :)
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu bylo počasí velmi proměnlivé. Pršelo každý den, většinou ve formě přeháněk.

SRÁŽKY
Za týden od 24. 5. do 30. 5. 2021 spadlo na celém území 9 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 9 mm), což odpovídá 53 procentům normálu pro toto období (Čechy 52 % N, Morava 55 % N).

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne převážně mírně klesající tendenci nebo mírně kolísaly. Celkově hladiny poklesly nejčastěji od -1 do -20 cm, na větších tocích až -75 cm. V porovnání s dlouhodobými květnovými normály byly průtoky většiny toků mezi 70 až 135 % Qm. Hydrologická situace se oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila, toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se vyskytují místy na přítocích střední Moravy.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 21. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí středního Labe, v jihozápadních Čechách, v povodí Berounky, v povodí horní Sázavy, na většině severní Moravy a v povodí Lužické Nisy a Smědé byla hladina silně nadnormální. Na zbylém území byl stav normální, s výjimkou mírně podnormálního povodí dolní Ohře.

ZÁVĚR
Na začátku období budou hladiny setrvalé, v závěru týdne, mohou hladiny menších toků mírně kolísat v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě srážek. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody.

[Martina Kimlová]