21. týden

Během minulého týdne se především v severovýchodní polovině území vyskytly velmi významné srážky, které místy vyvolaly výraznou hydrologickou odezvu.

Během minulého týdne se především v severovýchodní polovině území vyskytly velmi významné srážky, které místy vyvolaly výraznou hydrologickou odezvu.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu nadprůměrné na většině území. Nejvíce srážek bylo naměřeno na severovýchodních pohraničních horách (lokálně i nad 100 mm) a na Českomoravské vrchovině.
Vzhledem k vyšší nasycenosti povodí a srážkám byly nejvýraznější odtoky zaznamenány z horských a podhorských oblastí v severovýchodní polovině našeho území. Zejména v povodí Odry a Moravy byly na některých tocích překročeny 2. a výjimečně i 3. stupně povodňové aktivity
Tyto zmiňované srážky a stále relativně nižší teploty vedly k dalšímu zmírnění projevů meteorologického sucha.
Během minulého týdne docházelo také k dalšímu mírnému snížení deficitu půdní vláhy.
Půdním suchem bylo po uplynulém týdnu zasaženo již pouze 17 % našeho území, zejména oblast středních Čech a Podkrušnohoří. (srážky z tohoto týdne v hodnocení zahrnuty nejsou).
Ke zlepšení situace došlo také v oblasti podzemních vod. Zůstávají ještě převážně mírně až silně podnormální, ale (zejména) v povodí Odry je již situace normální.
Díky plošnému a místy intenzivnímu dešti se zvyšuje nasycení půdy, průtoky ve vodních tocích jsou průměrné až nadprůměrné a velmi zvolna se zlepšuje také situace v podzemních vodách.
V závěru týdne bude oblačnost ubývat, teploty výrazně porostou a jen na některých místech se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky.